โรคมือเท้าปากเปื่อย [Hand foot mouth syndrome]

โรคมือเท้าปากเปื่อย  [Hand foot mouth syndrome]

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบ แต่ก็อาจจะพบในผู้ใหญ่ได้ โรคมือเท้าปากจะเกิดเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus genusซึ่งเชื้อโรคในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and enteroviruses.

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

อำเภอของ ฉัน

กะหรี่ปั๊ป ของ ดังจากจังหัวด สระบุรี

สระบุรีประตูสู่แผ่นดินถิ่นราบสูงของคนอีสาน นอกจากเป็นเมืองเศรษฐกิจและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายแล้ว จังหวัดสระบุรีก็มีขนมชื่อดังประจำจังหวัดที่หลาย ๆท่านน่าจะเคยแวะเข้าไปชิมมาแล้ว ก็คือขนมกะหรี่ปั๊บที่พัฒนามาเป็นไส้ต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม